Tel. 0515-412825

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
08:00 tot 17:00

Deskundig advies

Kwaliteit en zekerheid zijn bij ons als Bovag aangesloten bedrijven gegarandeerd. De werkwijze is volledig transparant en inzichtelijk. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de te verrichten werkzaamheden, planning en begroting.

Garantie op uitgevoerde werkzaamheden

Vakkundige reparaties bepalen direct de veiligheid van berijders en medeweggebruikers. Daarom werken wij als Bovag aangesloten bedrijf volgens vastgestelde procedures en checklists. Juist door het vakmanschap van ons als bij Bovag aangesloten bedrijf kan uitgebreide garantie op werkzaamheden worden verstrekt. Eventuele geschillen worden in goed overleg opgelost, met de mogelijkheid om bindend advies te vragen aan de Bovag Geschillencommissie.

Vakkundig en goed opgeleid personeel

Elke opdracht is uniek en vraagt om maatwerk. Bij ons als Bovag aangesloten bedrijf werken uitsluitend goed opgeleide en ervaren mensen met een bijzondere passie voor vakmanschap. Zij beschikken over de meest moderne apparatuur, gereedschappen en materialen en werken volgens vaste voorschriften en checklists. Zij adviseren u graag vanuit hun expertise. Een scholings- en opleidingsplan zorgt ervoor dat zij vooroplopen in kennis en kunnen omgaan met technologisch complexe voertuigen en apparatuur. Ook zijn wij continue bezig met het ontwikkelen van innovatieve technieken en werkprocessen. Onze medewerkers profiteren van deze initiatieven en krijgen bruikbare kennis overgedragen. Mede door hun vakmanschap voldoen wij aan strenge eisen op gebied van milieu, arbozorg, kwaliteit en serviceverlening.

Moderne bedrijfsuitrusting

Goed gereedschap is het halve werk. Wij beschikken over een moderne bedrijfsuitrusting waarmee ook complexe technologische werkzaamheden verricht kunnen worden, en hanteren de hoogste kwaliteitsmaatstaven. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om vakkundig met de speciale gereedschappen, apparatuur en middelen om te gaan. Zo wordt voldaan aan strenge eisen op gebied van milieu, arbozorg, kwaliteit en serviceverlening.

Zorg voor mens en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel en geldt als een belangrijke voorwaarde voor onze bedrijfsvoering. Ons bedrijf voldoet aan de strenge kwaliteit, milieu- en arbo-voorschriften. Bovag heeft een online systeem ontwikkeld dat ondersteunt bij het in kaart brengen van risico’s en het nemen van maatregelen. Met een moderne bedrijfsuitrusting, milieuvriendelijke middelen zoals watergedragen lakken en innovatieve werkprocessen brengt Oto2Poets het duurzaam ondernemen in praktijk.

Onze Partners:

Trend Lease
een merkonafhankelijke lease- maatschappij, helder communicerend en pro-actieve opstelling.

AZ Autoverhuur
voor huur van personenauto’s, bedrijfswagens en 9-personenbussen.

Oto2Poets

Correspondentie adres:
Postbus 132
8600 AC Sneek

Wolkammersstraat 14-B
8601 VB Sneek
Tel. 0515 – 41 28 25

info@oto2poets.nl